toggle menu

STROKOVNE VSEBINE

RAZDELILNIK ZA SANITARNO VODO

Z veseljem vam predstavljamo HERZ razdelilnike, ki se uporabljajo v sanitarnih sistemih in so rezultat dela naše razvojne ekipe!


Vaš sistem pitne vode je z našimi razdelilniki zdaj mogoče nadzorovati v razdelilni omarici - VSE NA ENEM MESTU. HERZ razdelilnike za sanitarno vodo lahko uporabljate povsod, kjer je potrebno toplo ali hladno vodo porazdeliti od vira do porabnika (pralni stroj, kopel, pomivalno korito, itd.). Vsako posamezno vejo (vročo ali hladno) je med inštalacijo mogoče označiti z nalepkami. Uporaba identifikacijskih nalepk omogoča enostavno prepoznavanje posameznih vej, ki jih je potrebno zapreti v primeru popravil ali prenov.


HERZ podpira prilagajanje in nadgradnje; razdelilnik lahko dogradite z dodatnimi moduli (dve, tri ali štiri veje). Da je dograjevanje razdelilnikov lažje, so O-obroči že predhodno nameščeni na ohišju. Pri podaljšanju osnovnega razdelilnika z dodatnimi moduli vam zato ni potrebno dodajati dodatnih tesnil ali lepila.


Prednosti za uporabnika:

- razdelilnike je mogoče namestiti na priročno mesto z lažjim dostopom, kar pomeni manj motenj za stanovalce stavbe in enostavno servisiranje,

- zasnova ohišja omogoča lahek dostop do ročke,

- enostaven za uporabo in vzdrževanje.


Prednosti za inštalaterja:

- krajši čas montaže (za 30% - 40%) v primerjavi s tradicionalnim načinom inštalacije,

- manj spojev pomeni manjšo možnosti puščanja – cev iz razdelilnika se priključi direktno na  sanitarno pipo, umivalnik, kopel, itd.,

- kompatibilnost z drugimi HERZ izdelki.


Razdelilnik ima na vhodu G3/4" navoj. Priporočamo uporabo ravnih ali kotnih krogelnih ventilov. Vsak izhod je mogoče povezati z adapterjem G3/4" za HERZ PIPEFIX. Materiali, ki so uporabljeni v sestavnih delih, omogočajo najvišjo temperaturo medija do 110 °C. To pomeni, da se lahko razdelilnik uporablja tudi v ogrevalnih sistemih.


HERZ zagotavlja stalen nadzor proizvodnje v lastnih proizvodnih obratih. Razdelilniki so sestavljeni in testirani med proizvodnim procesom pod stalnim nadzorom kakovosti. Tako lahko HERZ zagotavlja zanesljivo delovanje in dolgo življenjsko dobo svojih izdelkov.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Introducing HERZ manifolds used in sanitary water systems.

 

Your drinking water system can now be controlled and monitored in a centralized cabinet – ALL IN ONE PLACE. HERZ - Sanitary water manifolds can be used everywhere you need to distribute hot or cold water from the source to the consumer (washing machines, baths, sinks, etc.). Each individual circuit, whether it is hot or cold, can be marked with stickers during installation. This allows easy identification of which isolating tap to close in case of repairs or renovations.


HERZ supports customization; you can quickly extended manifold with additional modules (two, three or four circuits). Pre-installed o-ring sealings are mounted on the housing for easier connection of multiple manifolds. There is no need to add additional sealing or glue when extending basic manifold with additional modules.

 

Benefits for user:

-         manifolds can be installed in a convenient location for easy access, meaning less disruption to the building occupiers and ease of repair,

-         design of the housing allows easy access to the handle,

-         easy to use and maintain.

 

Benefits for installer:

-         reduced installation time between 30%- 40% due to fewer fittings required (compared to traditional installations),

-         fewer fittings means less chance of leakage - direct connection to the sanitary tap, sink, baths, etc.

-         compatibility with other HERZ products.

 

Input of the manifold is G3/4˝ thread. Usage of straight or angle isolation valves is recommended. Each outlet is possible to connect with a female G3/4" adapter for HERZ PIPEFIX. Materials used in components allow maximum temperature of the medium reach up to 110°C. This means that the manifold can also be used in heating systems.

Because HERZ does not compromise on quality we ensure permanent control of production in our own factories. Manifolds are assembled and pressure tested during the manufacturing process under constant quality control. These are reasons why HERZ can guarantee reliable function and long service life.


 Andrej Savšek, vodja razvojne službe/Head of R&D department