toggle menu

NOVICE

Sklic 26. seje skupščine delničarjev družbe Herz d.d.

Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe Herz, kovinsko predelovalno podjetje,d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji ter 295 .člena  ZGD-1, uprava družbe sklicuje


26. skupščino delničarjev

 

ki bo v ponedeljek, 20.11.2017 ob 11.00 uri na sedežu družbe, Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji v sejni sobi.