toggle menu

NOVICE

Sklic 25. seje skupščine delničarjev družbe Herz d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju besedila: »ZGD-1«) in 296. čl. ZGD-1 ter 6.3 točke Statuta družbe Herz, Kovinsko predelovalno podjetje d.d., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju besedila: »Herz, d.d.), uprava Herz, d.d. na predlog delničarja Herz Armaturen GmbH, Richard Strauss str. 22, 1230 Dunaj, Republika Avstrija sklicuje:
25. sejo skupščine delničarjev družbe Herz, d.d., ki bo dne 7. 7. 2017, ob 11. uri na sedežu podjetja Herz d.d na naslovu Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji, v sejni sobi.