Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Vabilo na 24. skupščino delničarjev
7.10.2016

Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe Herz, kovinsko predelovalno podjetje,d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji ter 295 .člena ZGD-1, uprava družbe sklicuje