Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Vabilo na 24. skupščino delničarjev
7.10.2016

Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe Herz, kovinsko predelovalno podjetje,d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji ter 295 .člena ZGD-1, uprava družbe sklicuje

 

24. skupščino delničarjev


ki bo v ponedeljek, 7.11.2016 ob 11.00 uri na sedežu družbe, Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji v sejni sobi.