Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Vabilo na 23. skupščino delničarjev
4.9.2015

Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe Herz, kovinsko predelovalno podjetje,d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji ter 295 .člena ZGD-1, uprava družbe sklicuje 23. skupščino delničarjev

Sodelovanje na sejmih v letu 2014
19.2.2014
Sodelovanje na sejmih v letu 2014